F216 Võ Thị Sáu, KP7, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

NGOẠI NGỮ LTV – LAMCHAUENGLISH

Địa chỉ: F216 Võ Thị Sáu, KP7, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Email: ltvenglish.edu@gmail.com

Số điện thoại: 0797031285 – 0397073432 – 0773953854

Trải qua nhiều năm giảng dạy, tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp dạy và học Tiếng Anh hiệu quả cho,
Trung tâm Ngoại Ngữ LTV tự hào là một trong những trung tâm đi đầu trong việc áp dụng nguyên tắc lấy Học sinh làm trung tâm từ đó áp dụng những phương pháp giảng dạy:

    • Tiếng Anh TƯƠNG TÁC
    • TƯ DUY PHẢN BIỆN
    • TƯ DUY NGÔN NGỮ

Để khiến việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng và hiệu quả.